Leden vergadering

LEDEN VERGADERING

 12 Februari 2013

Die gehouden wordt in het clubgebouw van

Schietvereniging Prins Hendrik         aan de Sluisweg 67

Hardinxveld-Giessendam

AANVANG 20.00 UUR

Opening door de voorzitter.

  1. Notulen  14 - 2 - 2012.
  2. In / Uitgaande  stukken.
  3. Jaarverslag
  4. Financieel overzicht
  5. Verslag kascontrolecommissie
  6. Pauze:
  7. prijsuitreiking visseizoen 2012
  8. Rondvraag