Kampioenen competities 2023 gehuldigd

Kampioenen competities 2023 gehuldigd

De bekers voor de kampioenen staan gereed.

De zaal is aangekleed.


Ledenvergadering van Dinsdag avond 20 februari 2024


17 Leden inclusief bestuur waren bij de ledenvergadering aanwezig.

Nadat iedereen een bakje koffie of thee had gekregen werd men verzocht plaats te nemen.

De voorzitter opende de vergadering en heet iedereen welkom.

De agenda van deze vergadering zag er als volgt uit:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Notulen vorige vergadering
 3. In en uitgaande stukken
 4. Jaarverslag
 5. Financieel overzicht
  1. Contributie verhoging van volgend jaar
 6. Verslag kascommissie
 7. PAUZE
 8. Prijsuitreiking
 9. Huldiging jubilarissen
 10. Verkiezing bestuursleden
 11. Rondvraag

Hieronder volgt een verslag van onze voorzitter Ad de Kok   


Een berichtje van Ad van HSV ‘t Voorntje

Het was een leuke en gezellige leden vergadering in “de Blaar” ( het zaaltje van WSV Dé Gondeliers) in de Prins Hendrik straat 26 a in Hardinxveld-Giessendam. De opkomst van de leden viel wat tegen .De agenda punten werden door de voorzitter snel afgehandeld.

Na de prijsuitreiking van de dames en heren vis competities, waren er nog 2 jubilarissen. Jan Versteeg en Joke Roza zijn  allebei 25 jaar lid.

Dan zijn er nog veranderingen in het bestuur, Michel Aangeenbrug  had de laatste bestuur vergadering aan gegeven dat hij wilde stoppen met het voorzitterschap. Aan het einde van de ledenvergadering werd de voorzitters hamer over gedragen aan Ad de Kok. AD had toegezegd dat hij interim voorzitter wilde zijn voor de duur van; plus minus ander half jaar.

We gaan met het voltallige bestuur op zoek naar een voorzitter ???

ALS ER GEGADIGDEN ONDER DE LEDEN ZIJN (DIT MAG OOK IEMAND ZIJN DIE NIET ALTIJD MEE VIST MAAR WEL INTERESSE OF BELEVING HEEFT MET VISSEN) DAN KAN MEN DIT AAN HET BESTUUR KENBAAR MAKEN MIDDELS EEN MAIL OF TELEFOONTJE. (ZIE VOOR DE MAILADRESSEN "HET BESTUUR" BOVENAAN DE PAGINA of klik op de knop hieronder.

Dus heb je interesse en ben je

enthousiast,

meld je aan!

Je bent van harte welkom bij de gezelligste vis vereniging

van Hardinxveld-Giessendam


Michel blijft wel vrijwilliger van HSV ‘t Voorntje. Cees Verheul stelde zich weer tijdelijk beschikbaar voor commissaris, om zo het bestuur weer te ondersteunen en alle functies bezet te houden.

Wij willen iedereen die ons helpt met van alles en nog wat daar heel vriendelijk voor bedanken.

Want zonder jullie inzet kan geen vereniging bestaan  vrijwilligers heeft iedere vereniging nodig.


Uitreiking van de bekers van de geviste competities in 2023


Jan de heer had voor de dames- en heren competitie nog extra trofeeën gemaakt.

Dameskampioenschap 2023


1e prijs

Joke Roza

2e prijs

Cees verheul neemt de beker in ontvangst namens zijn vrouw Irene

alle dames hadden ook een beker

3e prijs

Lies de Kok


Clubkampioenschap 2023

1e prijs

Paul Stasse

2e prijs

Jan Roza

3e prijs

Jan de Heer


Beker competitie 2023

1e prijs

Paul Stasse

2e prijs

Jan de Heer

3e prijs

Theo van Dam


Paul Stasse is glorieus winnaar

Wisseltrofee

Wisselbeker clubkampioenschap


Kanjerkoningin en kanjerkoning

Kanjerkoning

Martijn Roza

(brasem van 59,8 cm)

Kanjerkoningin

Cees verheul neemt de beker voor Irene in ontvangst

(Brasem van 61 cm)


Ad de kok heeft de oude wisseltrofee gevonden

(deze is in 1977 aangeboden door de gezusters Rijkaard, deze dames hadden een café waar s'morgens voor de wedstrijd de loting werd verricht en na de wedstrijd de uitslag bekend werd gemaakt.;-) ) hier staan de winnaars op van de begin jaren.

Het is de bedoeling dat onder de wisseltrofee een stuk wordt aangemaakt, waar de latere winnaars worden bijgevoegd middels naamplaatjes.

De winnaars van 1972 t/m 2011


Voorzijde Trofee

Achterzijde Trofee


De voorzitter hamer word overgedragen aan

Ad de Kok


"vrijwilligers heeft iedere vereniging nodig ,🎣🐟🐠🎣"

— Ad de Kok.