Jubilarissen gehuldigd

Op de j.l. gehouden jaarvergadering werden 3 leden gehuldigd voor hun 40 jarig lidmaatschap. Hun werd door de voorzitter een herinnering en een mooie bos bloemen overhandigd

De jubilarissen

De jubilarissen  van links naar rechts zijn: Toon Mulders, Johan Blokland en Jo van Vuuren