Ledenvergadering H.S.V.’ t Voorntje

LEDENVERGADERING
11 FEBRUARI 2014

Die gehouden wordt in het clubgebouw van Schietvereniging Prins Hendrik

Sluisweg 67  Hardinxveld-Giesendam   Aanvang 20.00 uur

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Notulen 12-02-2013.
 3. In / Uitgaande stukken.
 4. Jaarverslag 2013.
 5. Financieel overzicht.
 6. Verslag kascontrolecommissie.
 7. Pauze:
 8. Huldiging jubilaris / prijsuitreiking visseizoen 2013 .
 9. Verkiezing bestuursleden.
 10. Rondvraag.
 11. Sluiting.