KARPERWEDSTRIJD 6 MEI VAN VRIJDAG 8.00 TOT 20.00 uur

Oproep voor de Leden van t'Voorntje

karper-2

Locatie: de Wiel in de Wielwijk.

Karperwedstrijd op 6 Mei 2016

Inschrijfgeld € 10,- te voldoen aan de waterkant

Wedstrijdreglement Karper vissen

 

  1. Loten voor je karper plaats vrijdagmorgen om 7.00 uur.
  2.  Vissen vanaf vrijdag 8.00 uur tot 20.00 uur. Het begin van de wedstrijd en het einde  wordt door een hoornsignaal aangegeven.
  3.  U dient op uw plaats te blijven zitten die u geloot heeft.
  4.  Er mag maximaal met twee hengels worden gevist.
  5. Visvinders / voerboten zijn verboden.
  6.  Het gebruik van tenten en bivy-s is geheel op eigen risico.
  7.  Het is verplicht een onthakingsmat te gebruiken.
  8. Zorg dat er altijd iemand bij de hengels is
  9. Vissen worden gewogen door de organisatie, u belt als je een karper heb gevangen   dan komen wij hem wegen. Tel. nummer wordt bij de loting bekent gemaakt.
  10. Een ieder is zelf aansprakelijk voor zijn eigendommen zoals hengels en auto.

 

Zeer Belangrijk   !!!!!!!

Houd je visplaats schoon, en neem je afval mee naar huis.

 

De wedstrijdcommissie heeft altijd het recht, als dat om wat voor redenen dan ook, af te wijken van boven genoemde punten.

wisseltrofee

Wisseltrofee