Belangrijke verandering voor de Algemene ledenvergadering op 20 februari 2018

Beste leden

Op dinsdagavond 20 feburari 2018 wordt de leden vergadering gehouden.

Dit is niet zoals vermeld op het adres aan de Sluisweg, maar door omstandigheden moeten we uitwijken naar een ander adres namelijk:

"'t Spoor"dit is het gebouw van de gereformeerde kerk aan de stationstraat 20

 in Hardinxveld- Giessendam. hier bent u dus van harte welkom om 20.00 uur.

't Spoor gebouw bevind zich aan de achterkant van de gereformeerde kerk

U bent van harte welkom bij schietvereniging "Prins Hendrik".

Aan de sluisweg 67 .

De vergadering begint om 20.00 uur.

Dit jaar worden er ook nieuwe bestuursleden gekozen.

Als u interesse heeft om het bestuur te komen versterken, meld u zich dan aan.

Doe dit voor 20 februari bij de Voorzitter Ad Klop tel. nr. 06-20998634.

Hieronder ziet u de punten die tijdens de leden vergadering aan bod zullen komen.

 

Ledenvergadering 2018.

 

20 februari 2018
Bij Schietvereniging Prins Hendrik
aan de Sluisweg 67  Hardinxveld Giessendam.
 1. Opening door de voorzitter.
 2. Notulen laatste ledenvergadering en notulen van wijziging visrooster..
 3. In/uitgaande stukken.
 4. Jaarverslag.
 5. Financieel overzicht.
 6. Verslag kascontrole commissie.
 7. Pauze.
 8. Prijsuitreiking seizoen 2017.
 9. Huldiging jubilarissen.
 10. Verkiezing bestuursleden.
 11. Rondvraag.