Een nieuwe visstek voor H.S.V. ‘t Voorntje

Cees Verheul winnaar

Afgelopen zaterdag 18 november stond er een wedstrijd gepland in de Beatrixhaven in Werkendam. Maar er was in het voorbericht van deze wedstrijd al aangegeven dat er eventueel zou worden uitgeweken naar een andere vislocatie  als de omstandigheden daartoe aanleiding zouden geven.

Toen de vissers 's morgens aan kwamen in de Beatrixhaven was het hoog water en de omstandigheden waren dusdanig dat er uitgeweken werd naar een andere locatie. Dit werd de loswal in Werkendam. We vertrokken gezamenlijk naar deze visstek. Er was eerder dit jaar al bij deze plaats gekeken of dit mogelijk was om daar te vissen en dit zou geen probleem zijn, zo was er medegedeeld. Maar daar aangekomen bleek er het een en ander veranderd te zijn namelijk er was door de plaatselijke agrariër de bieten oogst van dit seizoen neergelegd en ook was er wat grond gestort, maar we konden toch bij de waterkant komen en na een korte inspectie door de wedstrijd commissie werden de stekken ingedeeld en na de loting kon men beginnen met het uitpakken van de visspullen.

Het is een prachtig viskantje om aan de Nieuwe Merwede te vissen, de vijf vissers die aanwezig waren konden de auto achter hun visstek neerzetten en sommige zaten zo gelijk een beetje uit de wind.

een prachtige voorn en op de rivier hebben ze veel kracht.

Want deze morgen stond er een  zuidwesten wind en die voelde tamelijk guur aan, maar met een goed vispak zat je toch lekker aan de waterkant. Na het beginsein werden de Feeder hengel te water gelaten en met goede moed en hoop op veel vis begon het vissen. De scheepvaart komt wel langs varen en trekt redelijk wat water weg maar dat was ook het enige wat de hengeltop krom deed staan een paar vissers zagen nog wel een beetje maar echt vis werd er niet gevangen. De enige die vis ter weging kon aanbieden was Cees Verheul  maar het was dan ook een prachtige Voorn. En deze woog 1117 gram. De ander vissers Ad Klop, Jan Roza Bas de Ruijter en Theo van Dam konden geen vis aanbieden. wel hebben de we genoten van de locatie in de zomer kun je hier prachtig vissen.

De materialen weer op orde brengen

Goed ingepakt tegen de wind

even uit de de wind staan