Kort verslag

Beste leden jeugdleden en begunstigers.

Een kortverslag van de ledenvergadering 20 februari 2018. De ledenvergadering werd goed bezocht, de voorzitter heten hen allen welkom in het bijzonder onze Jubilarissen.

Jubilarissen van links naar rechts: Eric van Dooienweert, Cees Verheul, Jan Roza en voorzitter Ad Klop

 

 

Eric van Dooienweert, Jan Roza en Cees Verheul, allen waren 25 jaar lid van onze vereniging.

 

 

 

Eén van de inkomen stukken was een uitnodiging van de Rabobank, dat ging over de Rabobank Clubkas Campagne. Inmiddels hebben wij ons hiervoor in geschreven, en is het goed gekeurd door de Rabobank. Leden van de Rabobank kunnen van 27 maart tot en met 10 april 2018 stemmen op www.clubkascampagne.nl. U ontvangt per post een stemkaart met unieke stemcode waarmee u online kan stemmen op vijf  verenigingen of stichtingen. Het aantal stemmen wat uitgebracht mag worden op een vereniging of stichting is dit jaar gemaximeerd op één stem, waardoor leden hun stemmen moeten spreiden.

De leden zijn verplicht alle vijf stemmen uit te brengen als je maar 1 stem uitbrengt is de stemming ongeldig en dan telt deze niet mee.                                   

Helpt u ook mee om de financiën van onze vereniging te verstevigen, dit is een buitenkans.

Promoot naar familie, vrienden, kennissen en buren die lid zijn van de Rabobank om ook op ons vereniging

H.S.V. 't Voorntje te stemmen. Elke stem brengt geld in het laadje.

Tijdens de pauze hebben wij weer genoten van de heerlijke gerookte forel van Johan van Vuuren, Johan kon wegens ziekte niet op de vergadering zijn.

Na de pauze bestuursverkiezing.                                                                                                          Twee bestuursleden waren aftreedbaar waarvan één herkiesbaar. Aftreedbaar en herkiesbaar Cees Verheul. Cees werd door de leden weer voor 3 jaar herkozen. Aftreedbaar Cees Biesheuvel voor hem heeft Thessa Verheul onder toestemming van de leden zijn plaats in genomen waar wij als bestuur heel blij mee zijn.

Cees Biesheuvel werd door de voorzitter bedankt voor al zijn inzet voor de vereniging.

Daarna werden de jubilarissen Eric van Dooienweert, Jan Roza en Cees Verheul in het zonnetje gezet. Zij ontvingen uit handen van de voorzitter een Pennenset met inscriptie en een mooie boeket bloemen.

Als laatste werden aan de winnaars van de Viscompetitie 2017 de BEKERS uitgereikt.

 

Clubkampioenschap werd gewonnen door Cees Verheul. Cees werd ook winnaar van de Bekercompetitie, Zomercompetitie, tweede van de Wintercompetitie en Kanjerkoning.

Theo van Dam winnaar van de Wisseltrofee, tweede van het Clubkampioenschap, tweede van de Zomercompetitie

 

 

 

Joke Roza werd de winnaar van de Damescompetitie en Kanjerkoningin.

Jan Roza werd derde van het Clubkampioenschap, derde van de Zomer / Wintercompetitie, tweede van de Bekercompetitie.

Ad Klop winnaar van Wintercompetitie, derde van de Bekercompetitie


 

Thessa Verheul werd derde van de Damescompetitie

Tamara Roza werd tweede van de Damescompetitie. Zij kon bij de prijsuitreiking niet aanwezig zijn.

 

Rond tien uur sloot de voorzitter de vergadering en wenste allen wel thuis.