Grote Visdag ‘t Voorntje zaterdag 7 juli

Zaterdag 7 juli werd de Grote Visdag gehouden.

Het bestuur organiseerde deze dag voor alle leden. 's Morgens een koppelwedstrijd voor de heren en 's Middags een wedstrijd voor de dames met de jeugd samen, en na afloop een barbecue alles geheel gratis. 's Morgens werd er door de heren gevist in het Kanaal van Steenenhoek bij de Schelluinsebrug. Onder zeer mooie weersomstandigheden hoorde wij om 7.30 uur het eerste fluitsignaal, dat de wedstrijd kon beginnen. Vier uur later klonk het tweede fluitsignaal en de wedstrijd was afgelopen. Na weging bleek dat er drie vissers waren die geen vis voor weging konden aanbieden. Ad de Kok, Dirk Aangeenbrug en Gerrit Teeuw.

Individuele winnaar werd Michiel Aangeenbrug met 4311 gram, 2' Theo v Dam 3393 gram, 3' Jan de Heer 1107 gram, 4' Wim v/d Stelt 793 gram, 5' Ad Klop 773 gram, 6' Jan Roza 658 gram, 7' Bas de Ruijter 507 gram. Totaal werd 11542 gram vis voor weging aangeboden, wel een beetje aan de magere kant.

's Middags visten de dames en de jeugd hun wedstrijd in de wetering bij de Nieuwenweg. Het mooie weer zette ook s' Middags zich in volle glorie door. Jammer dat er zo weinig dames en jeugd zich hebben aangemeld om aan deze mooie viswedstrijd deel te nemen. Vier dames en twee jeugdleden. Het was wel heel gezellig. Ook hier was de visvangst wat minder dan dat we gewent zijn in de wetering.

Winnaar werd Jeugdlid Tjeerd Hettema 17 vissen met een lengte van 230 cm,

2' Joke Roza 18 vissen, lengte 205 cm, 3' Esther Hettema 15 vissen, lengte 193 cm, 4' Ina van Dam 5 vissen, lengte 67 cm, 5' Lea de Ruijter 5 vissen lengte 66 cm, 6' Henri 3 vissen lengte 38 cm.                                         

De uitslag van de koppelwedstrijd van de heren. Men wist  toen de wedstrijd begon niet wie zijn koppelmaat was. Tijdens de wedstrijd werden de nummers van de visplaatsen doorgegeven.  Die werden in het nummerzakje gedaan en gehutseld. Daarna vond de trekking plaats en werden de koppels bepaald. Blind koppelen noemt men dat. 

Winnaars werden Michiel Aangeenbrug plek 7 met Bas de Ruijter plek 9 gewicht 4818 gram,

2' Koppel Theo v Dam plek 11 met Ad Klop plek 3 / 4166 gram,

3' Koppel Jan de Heer plek 1 met Jan Roza plek 4 / 1865 gram,

4' Koppel Wim v/d Stelt plek 10 met Ad de Kok plek 2 / 793 gram, Koppel

5 Gerrit Teeuw plek 8 met Dirk Aangeenbrug plek 5 / 0 gram.

Om 17.00 werd iedereen in het Jeugdgebouw Het Spoor van de Geref. kerk aan de Stationsstraat verwacht. Waar een kopje leut, een drankje klaar stond. De Voorzitter reikte aan iedere deelnemer die aan één van de wedstrijden hebben deelgenomen een prijs uit. Deze visdag werd afgesloten met een heel gezellige BBQ.

Wij kunnen terugzien op een mooie en een geslaagde Grote Visdag.

Voor de foto's van de grote visdag klikt men hier