Leden vergadering van 19 februari 2019

Op dinsdag 19 februari werd de jaarlijkse leden vergadering van HSV 't Voorntje gehouden.

Het bestuur hoopte op een grotere opkomst dan vorige jaren maar dat mocht ook dit jaar niet zo zijn , wat het bestuur dan ook zeer spijtig vind. Er was in de nieuwsbrief nog opgeroepen of er leden waren die zich geroepen voelen om de voorzittershamer ter hand te nemen. Maar ook hier werd door geen enkel lid gereageerd wat zeer spijtig is omdat het voor onze interim voorzitter toch echt het laatste jaar is. En we daarna zonder voorzitter komen te zitten.

Op de agenda stonden diverse punten ter behandeling en die werden dan ook punt voor punt behandeld.

Een jaarlijks terug kerend item is de huldiging van de jubilarissen. Dit jaar werden er twee leden gehuldigd voor hun langdurig lidmaatschap. 25 jaar lid was H. Blom, helaas door omstandigheden kon hij niet op de vergadering aanwezig zijn. Wel in het zonnetje gezet werd Hans Kamsteeg voor zijn 40 jarig lidmaatschap.

Door interim voorzitter Ad Klop werd hem een glazen plateau met inscriptie en een boeket bloemen aangeboden voor zijn langdurig lidmaatschap.

Hans Kamsteeg is al 40 Jaar lid van onze vereniging

Tijdens de pauze werd de door Jo van Vuuren gerookte Forel met toast geserveerd , deze was weer uniek van smaak en er werd dan ook heerlijk van genoten. Waarvoor onze hartelijk dank.

Na de pauze was er nog een rondvraag , waarna de voorzitter de vergadering sloot en iedereen bedankte voor haar/zijn aanwezigheid, daarna had men nog de gelegenheid om wat na te praten onder het genot van drankje en een toastje met Forel om daarna huiswaarts te gaan.