Michiel Aangeenbrug is onze nieuwe voorzitter.

Michiel Aangeenbrug is de nieuwe voorzitter.

Op de ledenvergadering van jongstleden dinsdag 18 februari 2020, welke werd gehouden in het jeugdgebouw 'het Spoor" aan de Stationsstraat in Hardinxveld Giessendam, werd Michiel door de aanwezige leden tijdens de bestuursverkiezing gekozen als nieuwe voorzitter van H.S.V. 't Voorntje.

Nadat iedereen aanwezig was en een plaats had gevonden, werd de vergadering geopend door de zittende voorzitter Ad Klop. De agenda punten werden punt voor punt behandeld. De voorzitter had deze avond wel de vaart erin en dat kwam misschien omdat er weinig op of aanmerkingen door de leden waren.

De andere bestuursleden hadden buiten de voorzitter om een aantal voormalige bestuursleden en leden uitgenodigd als verassing voor Ad . Want Ad Klop nam deze avond afscheid als voorzitter . Het was dus gezellig druk op de vergadering en nadat het agenda punt " verkiezing bestuursleden" voorbij kwam en de leden Michiel als voorzitter hadden gekozen nam Michiel als nieuwe voorzitter plaats achter de bestuurstafel en leidde de vergadering verder. Na de rondvraag werd de vergadering afgesloten. Maar de avond was nog niet ten einde. Er moest nog even gewacht worden op familie van de voorzitter en enige leden.

Ad Klop dacht, nadat hij de voorzittershamer had over gegeven, dat hij er vanaf was. Maar dat kon zomaar niet. Met zo'n staat van dienst kan en mag men dit niet ongemerkt afsluiten. Het bestuur had het een en ander voorbereid.

Om te beginnen werd door Ad de Kok de clubgeschiedenis even door gelopen. Eind jaren '70 van de vorige eeuw 😉 is Ad lid geworden van H.S.V. 't Voorntje, kort daarna kwam hij in het bestuur en dat is tot 18 februari 2020 zo gebleven. Dat is 43 jaar actief in het bestuur. Dat is wat je noemt clubliefde. En dat vond Ad ook, in februari 2019 heeft hij aangegeven dat hij in februari 2020 de voorzittershamer definitief zou neerleggen.

Ook werd Ad gevraagd of hij echt niks meer voor de club zou doen? Daarop antwoordde Ad dat hij wel blijft vissen en dat men altijd een beroep op hem kan doen voor hand en spandiensten. Daar maakt de vereniging uit monde van Ad de Kok (namens het bestuur) graag gebruik van. Want zeg nou zelf zoveel ervaring kunnen we als vereniging goed gebruiken. En het blijft zijn "cluppie".

Het bestuur heeft Ad als erelid van onze vereniging benoemd d.m.v. een oorkonde. Ook kreeg hij een blijvende herinnering en een aantal cadeau bonnen. Van "Sportvisserij Zuidwest Nederland" kreeg hij een zilveren draagspeld die werd opgespeld door de secretaris. Zijn vrouw kreeg een mooie bos bloemen en werd bedankt voor het steunen van Ad als hij werkzaam was voor de club. De avond werd afgesloten met een hapje en een drankje en gezellig napraten.

voor een foto verslag klik op de camera

Afbeeldingsresultaat voor pictogram camera