Belangrijk bericht voor onze leden

Belangrijk bericht voor onze leden

Beste leden,

De ledenadministratie vervult een belangrijke en zeer arbeidsintensieve rol in het verenigingsleven. Het versturen van de acceptgiro's en herinneringen, het maken van incassobestanden en het registreren van de betalingen kostte onze vereniging veel tijd, geld en energie.

Het bestuur heeft daarom besloten om gebruik te maken van de service ledenadministratie van Sportvisserij Nederland. Wat houdt dit precies in voor u?

Sportvisserij Nederland zal begin november de contributie incasseren namens HSV 't Voorntje, de leden zonder automatische incasso ontvangen half november een factuur met acceptgiro en machtigingsformulier.

Na betaling stuurt Sportvisserij Nederland de VISpas rechtstreeks naar u toe.

Dit houdt echter in dat de leden, die veranderingen willen doorgeven, dit nu rechtstreeks moeten doen bij Sportvisserij Nederland per e-mail: ledenadministratie@vispas.nl of via telefoon 0900-2025358 (€ l,- per gesprek).

Sportvisserij Nederland is tijdens werkdagen tussen 09:00 -17:00 uur te bereiken en kunnen eventuele problemen meteen oplossen. Bovendien is er voor onze vereniging nu altijd continuïteit wat betreft de ledenadministratie.

Let op, voor de betaling geldt dus een andere IBAN, namelijk NL041NGB0650393872 ten name van Sportvisserij Nederland.

De leden die per acceptgiro betalen worden met € 2.50 verhoogd, als deze leden voor 8 oktober 2021 hun rekening nummer doorgeven en met incasso gaan betalen word het €34,00 anders €39,00.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van H.S.V. ’t Voorntje

Mail adres leden administratie ; janroza_159@Hotmail.com