Karper wedstrijd 2020


De Karper wedstrijd 2020 levert weinig vis.


Op zaterdag 26 september 2020 heeft Ad de Kok weer de jaarlijkse karper wedstrijd georganiseerd . 5 Vissers hadden zich opgegeven bij Ad.

De wedstrijd werd gehouden in Sliedrecht aan de Trapezium op het industrieterrein. Om 7.30 uur werd er geloot voor je stekkie en de het begin signaal werd gegeven om 8.00 uur en het eindsignaal werd om 16.00 uur gegeven.

Ad had Carp home meegebracht en deze werd na de loting opgesteld achter zijn visstekkie. Michiel Aangeenbrug had ook een aanhangwagen bij zich en kon deze ook achter zijn visstek kwijt nadat hij alles uitgestald had zag het er imponerend uit de andere 3 vissers hadden minder materialen bij zich dus zij waren sneller uit gepakt.

De éérste vis was al snel op de kant (een brasem) gevangen door Jan de Heer, deze telde niet mee met de wedstrijd. Om negen uur ging de beet melder af bij Bas de Ruijter , toch leuk en spannend . het voelde zwaar aan maar of het een karper was? Al snel bleek het om een mooie Zeelt te gaan. Ad de Kok kwam met de weeginstallatie en Michiel hielp met het op de kant halen. Na de weging gaf de weegschaal 1.7 kg aan.

"voor alle zekerheid maar even wegen" Zei Ad "misschien is het wel de enige karperachtige vangst vandaag. Niet wetende dat dit ook zo was aan het einde van de Wedstrijd. Wel werd er door Jan Kiewiet en Jan de Heer nog vis gevangen maar ook die telde niet mee voor de wedstrijd.

Gedurende de dag was de Catering goed verzorgd, de vissers hadden zelf ook wel mond voorraad bij, maar Ad zou Ad niet zijn als hij ook niet voor de inwendige mens zou zorgen. En zo kregen de aanwezige vissers, verdeeld over heel de dag diverse versnaperingen. Met in acht neming van de Corona regels natuurlijk. Rond het middag uur Kwam Lea de Ruijter ook nog langs en die had op de wekelijkse markt even een bezoek gebracht aan de visboer en kwam met Kibbeling en haring met uitjes aan de waterkant, deze werden uitgereikt aan de vissers wat wel op prijs werd gesteld.


Maar hoe zat het met de vangst van karper want daar was deze dag toch om te doen??? Nou we kunnen daar kort over zijn, wat de karper vissers ook probeerde de karper wilden die dag niet bijten. op geen enkele manier. Tips en trucs werden die dag uitgewisseld maar kon de vis tot aanbeten uitlokken. gelukkig bleef de sfeer toch goed aan de waterkant. En zoals we wel meer zeggen volgende keer beter.

Aan het eind van de dag , na het eindsignaal en het op ruimen van de visspullen. Werd door de wedstrijdleiding besloten dat Bas met de vangst van een karperachtige vis, de jaarlijkse wisselbeker mee naar huis mocht nemen om deze op de schoorsteenmantel neer te zetten. Deze werd door Ad aan Bas uitgerekt en daarna keerde de vissers naar huis.

Op naar volgend jaar want dan hopen we weer een wedstrijd te organiseren.

Hou ook het wedstrijdrooster in de gaten want de gewone wedstrijden gaan voorlopig nog door wil je mee doen neem dan contact op met Jan Roza om je aan te melden voor een wedstrijd doe dit voor woensdagavond vooraf gaande aan de wedstrijd zodat je mee kan loten, want dit doe Jan thuis samen met zijn vrouw . Je krijg dan een e mail thuis op welke visplek je mag plaats nemen aan de waterkant dit alles i.v.m. de Coronaregels.