H.S.V. ‘t Voorntje

DSC02086BESTUURSWISSELING.

In de jaarvergadering van februari jl. 2014 heeft er een bestuurswisseling plaats gevonden. Aftreedbaar was Wim Breur en niet herkiesbaar.  Ad de Kok heeft de plaats van Wim Breur overgenomen in het bestuur. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Op de ledenvergadering in februari J.L. was het feest. Speciale gasten waren er uit genodigd om dit feest bij te wonen. dhr. van Gils van Sportvisserij Zuidwest Nederland en dhr. Eelke  Kraaijeveld wethouder van ondermeer jeugd, onderwijs en sport in Hardinxveld-Giessendam. De wethouder begon met zijn excuus naar de vereniging toe, en vertelde dat door een misverstand de uitnodiging voor het 60 jarig jubileum in november 2011 niet op de juiste plaats terecht is gekomen , en daarom nu hier is. De wethouder stond stil bij het 60jarig jubileum en vond het bijzonder dat er al 60 jaar een hengelsportvereniging in H.G.dam is. Hij overhandigde de voorzitter een envelop.  En wenste de vereniging nog een lang bestaan toe.

  Arie de Ruiter werd in het zonnetje gezet voor zijn 25 jarig lidmaatschap. De voorzitter  stond er even bij  stil, dat de vereniging blij en dankbaar is met zulke trouwe leden. Wat moest de vereniging zonder deze beginnen. Als herinnering overhandigde de voorzitter hem een pennenset met inscriptie, en wenste hem een lang en gezond leven  bij ’t Voorntje toe. Dhr. van GILS van Sportvisserij Nederland onderscheidde Piet van Lomwel en Ad Klop met de zilverdenspeld van Sportvisserij Nederland. Voor hun langdurige bestuursperiode en hun inzet voor onze vereniging en de hengelsport in het algemeen. Piet ontving van het bestuur  een cadeaubon .  De dames Nel van Lomwel en Rineke Klop ontvingen van het bestuur een boeket bloemen als dank